ترتيب

1 - 12 of 12
par le r.p. Iaques Goujon, Religieux de l'Observance de S. François ... Ouvrage enrichi de plusieurs figures en taille douce.
Includes index., recently converted into a Latin loan. Performer Florian., Translation of: The Descriptive of Africa, first published Venice, 1550 in: Nauigation and Travel, volume 1, compiled by Giovanni Battista Ramusio.
Auctore R.P.F. Bonaventura Brocardo Monacho ... restitutore ... Philippo Bosquiero Caesarimontano ... Visere te loca sacra vetat vis Turcica (Lector?) at dat Brocardus cuncta videnda domi.
le tout recuilly par le S.D.C., Signatures: ©Đ⁴ ²©Đ⁴ ð̀ư⁴ ♯♭⁴ A-Bbb⁴ ²A-²D⁴ ²E² a-f⁴ ²a-²c⁴ ²d² ³A-F⁴ (♯♭4, ²E2, and ²d2 blank)., Includes index., Each part has separate title.
accedit de regn. Algeriano atque Tunetano. Commentarius., Illustrated title, head pieces, and initials., Goldsmid, v.3, p. 64., Contains index.
La Persia diuisa in due parti, parte prima -- La Persia, parte seconda -- Parte terza, cioè l'India, co'l ritorno alla patria., Includes index.
La Persia diuisa in due parti, parte prima -- La Persia, parte seconda -- Parte terza, cioè l'India, co'l ritorno alla patria., Includes index.