ترتيب

1 - 1 of 1
Nunc primum editae è bibliotheca Georgii Hieronymi Velschii cujus accedit dissertatio, de earundem usu., Includes indexes., Added engraved t.-p., Signatures: 1 uns. ., )(³, )()(⁴, A-T⁴, V².